Mengenal Kitab Hidayah al-Adzkiya' (هداية الأذكياء)

Hidayah al-Adzkiya’ ila Thoriq al-Auliya’ (petunjuk bagi orang-orang cerdas menuju jalan para wali) adalah salah satu buah karya Syaikh Zainuddin al-Ma’bari al-Mallibari (w. 928 H/1522 M). Nama lengkap beliau adalah Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Ma’bari al-Mallibari asy-Syafi’i. Syaikh Zainuddin adalah ayah dari Syaikh ‘Abdul ‘Aziz dan kakek dari Syaikh Zainuddin (w. 987 H/1579 M) penulis kitab fath al-Mu’in, salah satu kitab fiqih madzhab Syafi’i yang sangat populer di kalangan pesantren.

Kitab tashawuf ini berbentuk nazhm dengan mengikuti bahr kamil (wazan متفاعلن  sebanyak enam kali). Dengan bentuk nazhm, kitab ini sangat digemari dan dijadikan salah satu rujukan dalam pengajian tashawuf di pesantren. Di samping itu materi bahasannya juga mampu menuntun seorang murid dalam menempuh jalan (suluk) menuju ridho Alloh SWT.

Pembahasan pokok kitab ini menguraikan sembilan wasiat yang harus ditempuh oleh setiap murid, yaitu:
1. taubat
2. qona’ah
3. zuhud
4. menuntut ilmu-ilmu syara’
5. memelihara sunnah
6. tawakkul
7. ikhlas
8. ‘uzlah
9. menjaga waktu

Keistimewaan yang dimiliki kitab ini menggiring para ulama untuk meminta kepada Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syatho salah seorang ulama yang mengajar di masjid al-Harom Mekkah untuk membuat penjelasan (syarh) terhadap kitab tersebut, maka lahirlah kitab Kifayah al-Atqiya’ wa Minhaj al-Ashfiya’. Di samping itu, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani asy-Syafi’i (w. 1316 H/1898 M) juga menyusun syarh lain yang berjudul Salalim al-Fudhola’ ‘ala Hidayah al-Adzkiya’.

Referensi:
1. Kifayah al-Atqiya'
2. Salalim al-Fudhola'
3. al-A'lam
FB Comments
0 Blogger Comments
Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...